Dưới đây là điều khoản và điều kiện của hợp đồng mua bán pháp lý giữa quý khách và công ty m-water. Khi truy cập hoặc sử dụng website này quý khách đồng ý rằng đã đọcvà hiểu các quy định điều khoản.
Nếu quý khách không đồng ý các điều khoản này, vui lòng không truy cập vào trang web.

  1. Nhãn hiệu và bản quyền
  • Tất cả các tên, logo, sản phẩm nhãn hiệu, tên công ty điều là nhã hiệu của m-water
  • Trang này và tất cả các nội dung ghi trên trang không được sao chép, tái sử dụng tái sản xuất, phát tán phân phối nếu chưa có sự đồng ý của m-water
  • Tuy nhiên quý khách có thể đăng nhập tải tư liệu về với mục đích khác, với điều kiện phải tuân thủ các điều khoản, điều kiện và phải có thông báo gửi về cho m-water

     2. Liên kết với trang web khác

  • M-water hiện đang liên kết với rất nhiều trang web khác nhằm giúp quý khách tìm kiếm những thông tin nhanh nhất. Nhưng chúng tôi không chịu trách nghiệm về mặt pháp lý, về nội dung mà trang web khác cung cấp, kể nội dung tiếp thị quảng cảo.
  • Nếu quý khách quyết định truy cập vào website khác sẽ gặp nhiều rủi ro, nội dung không đảm bảo, không được sử bảo hộ, và m-water k chịu trách nghiệm.

 3.  Pháp Luật

  • Tất cả các hợp đồng mua bán, các điều khoản điều kiện phải tuân theo pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam.

4. Không sử dụng vào mục đích cấm

  • Trong trường hợp quý khách sử dụng trang này phải đảm bảo đúng các điều khoản và điều kiện, đúng qui định của pháp luật

5. Từ chối bảo hành

Qúy khách phải chịu trách nghiệm rủi lo khi truy cập vào trang này. Các sản phẩm, hình ảnh, thông tin, dữ liệu chúng tôi sẽ không bảo hành.

M-water sẽ không chịu trách nghiệm bảo hành khi trang web bị lỗi, gián đoạn khồng truy cập được.

Qúy vị hiểu và đồng ý rằng nếu tải các sản phẩm hình ảnh dữ liệu về có thể gặp nhiều rủi lo, ảnh hưởng đến máy tính chúng tôi sẽ không chịu trách nghiệm và bảo hành.

6. Thay đổi về điều khoản và điều kiện

M-water có quyền thay đổi toàn bộ nội dùng dữ liệu, điều kiện và điều khoản sử dụng, hoặc ngừng hoạt động trang web mà không cần thông báo trước , mong quý vị truy cập thường xuyên để nắm bất những thay đổi 

Khi quý vị tiếp tục truy cập vào trang này, mặt nhiên đã độc và chấp nhận các điều khoản, điều kiện thông báo của trang web này.